Remiss: förslag om ändring av hissföreskrifter

Boverket önskar synpunkter på bifogade förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar. Synpunkter önskas även på den bifogade konsekvensutredningen senast den 25 januari 2016.

Ändringarna föranleds av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar. Direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna den 20 april 2016 då också de föreslagna föreskriftsändringarna är avsedda att träda i kraft.

Skicka gärna in era remissynpunkter via e-post till stina.jonfjard@boverket.se eller med brev till

Boverket
Stina Jonfjärd
Box 534
371 23 Karlskrona

Frågor under remisstiden skickas in med e-post till stina.jonfjard@boverket.se.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej