Remiss: Förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Boverket önskar synpunkter på förslag till ändringar i verkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar samt tillhörande konsekvensutredningar senast den 31 augusti 2015.

Skicka gärna er remissynpunkter via e-post till stina.jonfjard@boverket.se eller med brev till:

Boverket
Stina Jonfjärd
Box 534
371 23 Karlskrona.

Eventuella frågor om remissen skickas till stina.jonfjard@boverket.se.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej