Remiss om ändring av Boverkets byggregler, BBR

Boverket önskar synpunkter på förslag till ändringar i Boverkets byggregler - föreskrifter och allmänna råd (2011:6), BBR samt på tillhörande konsekvensutredning senast onsdagen den 9 mars 2016.

Skicka gärna in era remissynpunkter på e-post till stina.jonfjard@boverket.se eller med brev till
Boverket
Stina Jonfjärd
Box 534
371 23 Karlskrona

Frågor under remisstiden skickas in med e-post till stina.jonfjard@boverket.se.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej