Remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning

Boverket önskar synpunkter på följande föreslagna föreskrifter och allmänna råd med tillhörande konsekvensutredningar:

Energi

  • förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om bestämning av en byggnads energianvändning vid normalt brukande, BEN
  • förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED
  • förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) om certifiering av energiexpert, CEX
  • förslag till ändringar i avsnitt 9 i Boverkets byggregler (2011:6), BBR

Utsläpp från fastbränsleeldning

  • förslag till ändringar i avsnitt 6 i Boverkets byggregler (2011:6), BBR.

Boverket önskar synpunkter på förslagen och på konsekvensutredningarna senast måndagen den 22 augusti 2016.

Skicka era remissynpunkter via e-post till remiss@boverket.se eller med brev till
Boverket
Stina Jonfjärd
Box 534
371 23 Karlskrona

Frågor om remissen skickas till remiss@boverket.se

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej