Remiss; Boverket förslag till föreskrifter om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

Ni får härmed tillfälle att yttra er över Boverkets förslag till föreskrifter om statsbidrag till allmänna samlingslokaler med tillhörande konsekvensutredning.

Boverket önskar synpunkter på förslaget med tillhörande konsekvensutredning senast tisdagen den 21 mars 2017.

Lämna synpunkterna i bifogad svarsfil. Vi önskar i första hand få in remissynpunkter via e-post till remiss@boverket.se.
Alternativt kan ni skicka brev till
Boverket
att. Stina Jonfjärd
Box 534
371 23 Karlskrona.

Frågor om remissen skickas till remiss@boverket.se.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej