Remiss; Förslag till Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder m.m.

Ni får härmed tillfälle att yttra er över Boverkets förslag till allmänna råd om omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder m.m. med tillhörande konsekvensutredning.

Boverket önskar synpunkter på förslaget med tillhörande konsekvensutredning senast den 20 september 2019.

Vi önskar i första hand få in remissynpunkter via e-post till remiss@boverket.se.

Alternativt kan ni skicka brev till:

Boverket
att. Stina Jonfjärd
Box 534
371 23 Karlskrona

Frågor om remissen skickas till remiss@boverket.se.

Boverket arbetar under hösten med att aktualisera vägledningen om industribuller på PBL Kunskapsbanken. En reviderad version kommer att publiceras runt årsskiftet 2019/20.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej