Remiss: Förslag till ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd

Ni får härmed tillfälle att yttra er över föreslag till ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd med tillhörande konsekvensutredning.

Synpunkter lämnas senast den 11 maj 2018. Lämna synpunkterna avsnitt för avsnitt i bifogad svarsfil. I första hand ska remissynpunkter lämnas in via e-post till remiss@boverket.se. Alternativt kan ni skicka brev till
Boverket
att. Stina Jonfjärd
Box 534
371 23 Karlskrona

Frågor om remissen skickas till remiss@boverket.se.

Den 8 arrangerade Boverket seminarium angående remissen och du kan ta del av presentationer från seminarierna i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej