På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Remiss om förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6) och Kompletterande utredning av konsekvenser till Boverkets föreskrifter (2017:5) om ändring av Boverkets byggregler (2011:6)

Granskad: 

Ni får härmed tillfälle att yttra er över förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BFS 2019:xx, och tillhörande konsekvensutredning, dnr 781/2019.

Dessutom får ni tillfälle att yttra er över Boverkets kompletterande utredning av konsekvenser till Boverkets föreskrifter (2017:5) om ändring av Boverkets byggregler (2011:6), dnr 7894/2018. Rapporten är ett svar på ett regeringsuppdrag. Rapporten inklusive sammanställning av remissynpunkter kommer att redovisas till regeringen senast den 30 september 2019.

Synpunkter på remissen lämnas senast den 9 augusti 2019. Lämna synpunkterna i respektive svarsfil.

Frågor om remissen skickas till remiss@boverket.se.

Förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6), BFS 2019:xx
Kompletterande utredning av konsekvenser till Boverkets föreskrifter (2017:5) om ändring av Boverkets byggregler (2011:6)
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen