Remiss om förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6) och Kompletterande utredning av konsekvenser till Boverkets föreskrifter (2017:5) om ändring av Boverkets byggregler (2011:6)

Ni får härmed tillfälle att yttra er över förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BFS 2019:xx, och tillhörande konsekvensutredning, dnr 781/2019.

Dessutom får ni tillfälle att yttra er över Boverkets kompletterande utredning av konsekvenser till Boverkets föreskrifter (2017:5) om ändring av Boverkets byggregler (2011:6), dnr 7894/2018. Rapporten är ett svar på ett regeringsuppdrag. Rapporten inklusive sammanställning av remissynpunkter kommer att redovisas till regeringen senast den 30 september 2019.

Synpunkter på remissen lämnas senast den 9 augusti 2019. Lämna synpunkterna i respektive svarsfil.

Frågor om remissen skickas till remiss@boverket.se.

Förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6), BFS 2019:xx

Kompletterande utredning av konsekvenser till Boverkets föreskrifter (2017:5) om ändring av Boverkets byggregler (2011:6)

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej