Remiss; Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om bidrag till grönare städer

Ni får härmed tillfälle att yttra er över Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om bidrag för grönare städer med tillhörande konsekvensutredning och ansökningsblankett för bidraget.

Boverket önskar synpunkter på förslaget med tillhörande konsekvensutredning senast 28 februari 2018.

Lämna synpunkterna i bifogad svarsfil. Vi önskar i första hand få in remissynpunkter via e-post till remiss@boverket.se.
Alternativt kan ni skicka brev till
Boverket
att. Stina Jonfjärd
Box 534
371 23 Karlskrona.

Frågor om remissen skickas till remiss@boverket.se.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej