På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Remiss; Boverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpningen av europeiska konstruktionsregler (eurokoder)

Granskad: 

Ni får härmed tillfälle att yttra er över Boverkets förslag till ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), och tillhörande konsekvensutredning. De ändrade reglerna är tänkta att gälla från den 1 januari 2019.

Boverket önskar synpunkter på förslaget och tillhörande konsekvensutredning senast 30 april 2018. Endast synpunkter på delar i EKS som föreslås ändras i remissen kommer att behandlas av Boverket.

De huvudsakliga anledningarna till föreslagna ändringarna är att

  • partialkoefficienter till lastkombination 6.10 (statisk jämvikt) och lastkombination 6.10a (dominerande permanent last) ändras så att dessa lastkombinationer ger önskad säkerhet mot brott,
  • regler om brandskydd av Br0-byggnader saknas i EKS, och
  • reglerna om olyckslast i SS-EN 1991-1-7 är otydliga och svåra att tillämpa.

Lämna synpunkterna i bifogad svarsfil. Vi önskar i första hand få in remissynpunkter via e-post till remiss@boverket.se.
Alternativt kan ni skicka brev till
Boverket
att. Stina Jonfjärd
Box 534
371 23 Karlskrona.

Frågor om remissen skickas till remiss@boverket.se.

Som underlag till regeln om väsentlig bärverksdel gjordes en mindre utredning av om det är lämpligast att öka kravet på bärförmåga med en faktor av viss storlek jämfört med att, som i SBN 1980, i olyckslastfallet ställa krav på att dimensionera för en oavsiktlig stöt i form av punktlast på 20 kN som angriper en bärverksdel i en godtycklig punkt. Den som vill ta del av utredningen kan göra det genom att ladda ned filen under rubriken Underlagsmaterial.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen