På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Extra remiss: Förslag till ändring i EKS kapitel 1.1.7

Granskad: 

Den 15 februari 2018 skickade Boverket ut en remiss med förslag till ändringar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), och tillhörande konsekvensutredning. Med anledning av inkomna remissynpunkter på föreslagna ändringar i kapitel 1.1.7 Tillämpning av SS-EN 1991-1-7 – Olyckslaster har ändringsförslaget och konsekvensutredningen till detta kapitel justerats.

Synpunkter på det ändrade förslaget (blåmarkerat) och tillhörande konsekvensutredning lämnas senast den 1 juli 2018. Remisstiden är kort eftersom reglerna är tänkta att träda ikraft den 1 januari 2019.

Lämna synpunkterna i bifogad svarsfil. I första hand ska remissynpunkterna skickas in via e-post till remiss@boverket.se. Alternativt kan ni skicka brev till
Boverket
att. Stina Jonfjärd
Box 534
371 23 Karlskrona

Frågor om remissen skickas via e-post till remiss@boverket.se.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen