Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning

Ni får härmed tillfälle att yttra er över Boverkets förslag till ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning.

Boverket önskar synpunkter på förslaget med tillhörande konsekvensutredning senast 5 juli 2019.

Lämna synpunkterna i bifogad svarsfil. Vi önskar i första hand få in remissynpunkter via e-post till remiss@boverket.se .

Alternativt kan ni skicka brev till:

Boverket
att. Stina Jonfjärd
Box 534
371 23 Karlskrona

Frågor om remissen skickas till remiss@boverket.se.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej