På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ungdomar och unga vuxna

Ungdomar och unga vuxna är nya på bostadsmarknaden och är en av de grupper som har svårast att få en bostad.

Ungdomar konkurrerar med övriga grupper på bostadsmarknaden men de trängs ofta undan eftersom de ofta saknar kötid, kontakter eller tidigare bostad med bytesvärde. Dessutom kan betalningsförmågan vara begränsad på grund av arbetslöshet, tillfälliga anställningar och den alltmer utsträckta studietiden. Detta sammantaget påverkar deras möjlighet att få en bostad.

Sambandet mellan bostadsmarknaden som helhet och bostadsmarknaden för ungdomar och unga vuxna är inte helt tydligt, för oavsett om kommunerna har balans eller obalans på bostadsmarknaden saknas ofta bostäder för denna grupp.

Möjligheten att etablera sig på bostadsmarknaden påverkas även av utbudet av bostadstyper samt storlek och pris på bostäderna. I kommuner med bostadsbrist har de allra flesta bostadssökande svårt att etablera sig, medan möjligheten ofta är större i kommuner med överskott på bostäder – även för personer med svag ställning på bostadsmarknaden. En ung person kan alltså ha svårt att etablera sig i en kommun medan samma person inte har några problem att göra det i en annan. Bristen på bostäder i områden där unga har större möjlighet att få arbete försvårar självklart deras inträde på bostadsmarknaden.

Länsstyrelserna tar i rapporten "Hemlöshet – en fråga om bostäder" upp kommuner som menar att det inte är något problem att det saknas bostäder för unga i kommunen. Dessa kommuner har huvudsakligen egnahemsbebyggelse. Bakgrunden till deras resonemang kan vara bilden att unga gärna flyttar från kommunen för att utbilda sig och sedan återvänder när de är äldre och har bildat familj. Men de ungdomar som väljer att stanna kvar blir då i stor utsträckning hänvisade till att bo kvar hos sina föräldrar. Se länkar i "Relaterad information"

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej