Personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning behöver ofta särskilt anpassade bostäder. De kan också behöva en organiserad boendeform, till exempel i form av en gruppbostad. En bra boendemiljö innebär bland annat att det finns bostäder med god tillgänglighet.

Enligt strategin för funktionshinderpolitiken 2011-2016, se länk i "Relaterad information", ska samhället utvecklas så att personer med funktionsnedsättning i ökad utsträckning ges förutsättningar att leva självständigt och göra egna val. De insatser som syftar till att ge människor med funktionsnedsättningar stöd ska leda till full delaktighet i samhället och arbetet ska präglas av att förbättra den fysiska tillgängligheten.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej