På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning kan behöva särskilt anpassade bostäder. En del personer kan behöva en organiserad boendeform, till exempel i form av en gruppbostad. En bra boendemiljö innebär bland annat att det finns bostäder med god tillgänglighet.

Riksdagen har ställt sig bakom ett nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken, se länk i "Relaterad information". Liksom tidigare gäller att samhället ska utvecklas så att personer med funktionsnedsättning i ökad utsträckning ges förutsättningar att leva självständigt och göra egna val. De insatser som syftar till att ge människor med funktionsnedsättningar stöd ska leda till full delaktighet i samhället och arbetet ska präglas av att förbättra den fysiska tillgängligheten.

Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Politiken tar tillvara de rättigheter och intressen som personer med funktionsnedsättningar har i samhället. Flera områden omfattas av politiken, till exempel arbetsmarknadspolitiken eller utbildningspolitiken.

Enligt strategin för funktionshinderspolitiken 2011-2016, se länk i "Relaterad information", ska samhället utvecklas så att personer med funktionsnedsättning i ökad utsträckning ges förutsättningar att leva självständigt och göra egna val. De insatser som syftar till att ge människor med funktionsnedsättningar stöd ska leda till full delaktighet i samhället och arbetet ska präglas av att förbättra den fysiska tillgängligheten.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej