På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hemlösa

Att personer blir hemlösa beror sannolikt både på individuella faktorer och brister i samhället.

Begreppet hemlöshet omfattar ett antal boendesituationer som personer kan befinna sig i för en kortare eller längre tid. Det är kommunernas ansvar att hemlösa personer i Sverige får det stöd och den hjälp de behöver. Men frågan om hemlöshet ska inte enbart ses som sociala problem som socialtjänsten ska arbeta med, det är också ett bostadsmarknadsproblem. Det är därför viktigt att ha med frågan i kommunens planering för bostadsförsörjningen, i den fysiska planeringen och i direktiven till de kommunala bostadsföretagen.

Socialstyrelsen har definierat fyra olika hemlöshetssituationer:

  • Akut hemlöshet: En person som är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddat boende (exempelvis kvinnojourer) eller sover utomhus eller i offentliga utrymmen.
  • Institutionsvistelse och kategoriboende: En person som ska skrivas ut från anstalt, institution eller liknande inom tre månader, men som inte har någon egen bostad ordnad.
  • Boendelösningar: En person som bor i en boendelösning som kommunen har ordnat på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden.
  • Eget ordnat kortsiktigt boende: En person som bor tillfälligt hos kompisar, bekanta, familj eller släktingar eller har ett tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt hos släkt, vänner eller andra privatpersoner.

På Socialstyrelsens webbplats finns en vägledning som kommunen kan ha nytta av i arbetet med att motverka hemlöshet, se länk i "Relaterad information". På Socialstyrelsens webbplats kan du också läsa om den nationella kartläggningen av hemlösheten som gjordes 2017. På samma sida finns information om stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar.

Via länsstyrelsernas webbplatser (Skåne och Västernorrland) hittar du mer information om hemlöshet, se länkar i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej