På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Antalet äldre ökar

Den stora barnkullen från mitten av 1940-talet är nu i 70-årsåldern. Ännu har de inte nått den ålder när stora vårdbehov inträder, men det är klokt att kommunen redan nu planerar för kommande behov – inte minst med tanke på att det är en långsiktig process att bygga bostäder.

Människor lever i dag längre än tidigare; cirka 20 procent av Sveriges befolkning är 65 år eller äldre. Andelen äldre varierar dock kraftigt mellan olika kommuner, där en del små kommuner som har präglats av utflyttning når en andel på över 30 procent.

Från och med år 2020 ökar andelen 80-åringar och äldre i befolkningen. Särskilt kraftig är ökningen bland dem över 85 år. År 2050 beräknas antalet personer över 85 år ha fördubblats jämfört med år 2016.

Prognos över befolkningsutvecklingen för personer 65–74 år samt 75 år och äldre 2015–2040

Prognos över befolkningsutvecklingen för äldre
Källa: SCB. Illustration: Boverket

Det finns för få tillgängliga bostäder

Andelen äldre ökar och det stora flertalet är dessutom friskare allt högre upp i åldrarna. Vårdbehovet ökar egentligen bara hos de allra äldsta, det vill säga hos dem som är över 85 år. Men det saknas i dag bostäder och boendemiljöer som är väl anpassade till den äldre människans behov. Det brister i tillgänglighet inom det ordinarie bostadsbeståndet och ett antal kommuner saknar tillräckligt med platser i särskilt boende.

Flyttfrekvensen bland äldre är dessutom generellt sett låg. Den låga flyttfrekvensen beror inte bara på ett sinande utbud av bostäder anpassade för äldre, utan många äldre vill bo kvar i sin nuvarande bostad. Det dåliga utbudet innebär dock en inlåsningseffekt för dem som vill flytta men som inte har möjlighet till det eftersom det saknas alternativ.

Allt fler äldre bor kvar i hemmet

Allt fler personer bor kvar i hemma högre upp i åldrarna. Detta är ett resultat dels av den förbättrade hälsan och funktionsförmågan bland äldre, dels av en medveten politik från samhällets sida att styra över vårdresurser från institutionsboende till boende i hemmet. Denna styrning har skett genom att hemtjänsten har utökats och också genom ett ökat stöd från nära anhöriga.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej