På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Omvärldsbevakning

Arbetet med bostadsförsörjning bör ha ett långsiktigt perspektiv och ses i relation till kommunens framtida utveckling och till händelser i omvärlden, eftersom omfattningen och inriktningen på bostadsefterfrågan påverkas av utvecklingen i samhället i stort.

Exempel på olika former av omvärldsbevakning är följa utvecklingen:

  • i dagspress och tidskrifter
  • via nyhetsbrev
  • på webbplatser och sociala medier
  • på konferenser och seminarier.

Kommunen behöver ha kunskap om den lokala arbetsmarknaden och näringslivsutvecklingen i kommunen. Ni bör också vara vaksamma på mer subtila omvärldsförändringar, till exempel värderingsförskjutningar i hushållen och livsstilsförändringar. Sådana förändringar kan kräva en bevakning som sträcker sig utöver publicerat material. Här kan ni använda er av seminarier, rundabordssamtal eller fokusgrupper för att få grepp om vilka förändringar som kan tänkas påverka kommunen i framtiden.

Statliga initiativ, till exempel regionala infrastruktursatsningar och utbyggnad av högskolor, kan också ha stor betydelse för utvecklingen på den lokala bostadsmarknaden. Ni bör även bevaka omvärldsfaktorer som ränteutveckling, konjunkturprognoser, prisutveckling på småhus och bostadsrätter, byggkostnadsutveckling och inkomstutvecklingen för hushållen.

Invandringen, antalet asylsökande och andra nyanlända samt det ökade antalet ensamkommande barn innebär en ökad efterfrågan på bostäder i hela landet. Dessa faktorer är därför viktiga att ha med i omvärldsanalysen. I samband med asylsökandes familjeåterförening och beviljat uppehållstillstånd kan det dessutom uppstå behov av större lägenheter.

Boverkets indikatorer

Här kan vi tipsa om tidskriften "Boverkets indikatorer – analys av utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden med byggprognos" som är en kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads- och kreditmarknaden. Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor som bearbetas och sammanställs av oss tillsammans med uppgifter ur vår egen statistik.

Syftet med indikatorerna är att ge en överblick över vilka områden som är intressanta när det gäller bostadsförsörjning, planering och byggande. Se länk till sidan "Indikatorer för bostadsbyggande" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej