På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Dialog för ökat bostadsbyggande

Ta kontakt med fastighetsägarna och andra verksamma

Kvaliteten i beslutsunderlaget blir högre om ni hämtar in erfarenheter från boende och berörda aktörer i olika delar av kommunen. Boendefrågorna berör många delar av den kommunala verksamheten och analysen av underlagsmaterialet bör göras i samverkan mellan förvaltningarna och med fördel också i dialog med fastighetsägare, presumtiva byggherrar och andra aktörer på bostadsmarknaden.

För att analysen ska fånga de frågor som berör bostadsförsörjningen bör alla berörda kommunala förvaltningar involveras men även andra kommuner och regionala organ. Flera kommunala förvaltningar tar i dag fram underlag som har koppling till bostadsförsörjningen, exempelvis prognoser för skolan, förskolan, äldreomsorgen, mottagandet av nyanlända, särskilt boende för olika grupper, näringslivsstrategier eller pendlingsmönster. Dessa kan sammantaget bidra till en bra behovs- och marknadsanalys.

Genomför medborgardialoger

Genom att släppa in medborgarna i ett tidigt skede, före den formella planprocessen, kan ni fånga in viktiga frågeställningar och öka kvaliteten i planeringen. Boverkets vägledning om medborgardialog innehåller råd och tips om vad ni bör tänka på i olika skeden av dialogprocessen. Här finns också erfarenheter och exempel från kommuner som arbetat med medborgardialog.

Läs mer om medborgardialog, se länk i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej