På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Flyttkedjestudier

Den som väljer att flytta från sin bostad till en ny bostad lämnar efter sig en bostad som i sin tur blir ledig för ett nytt hushåll. En nyproducerad lägenhet ger med andra ord kedjeeffekter som fortplantar sig i det befintliga bostadsbeståndet. För att få klarhet i det här mönstret har flera kommuner låtit göra så kallade flyttkedjestudier.

Följande frågor kan vara till hjälp för att analysera flyttkedjorna:

  • Vilka blir effekterna på bostadsmarknaden när man bygger bostäder?
  • Vilka bostäder blir vakanta som ett resultat av nyproduktionen?
  • Har storleken på de nybyggda bostäderna någon betydelse för vilka bostäder som frigörs?

Studier visar att större bostäder generellt ger upphov till längre flyttkedjor. Men det finns samtidigt invändningar mot att enbart inrikta sig på långa kedjelängder, eftersom en lång kedjelängd inte är någon garanti för att man når de hushåll som har störst behov av bättre boendeförhållanden. Tvärtom beror kortare flyttkedjor ofta på att det har byggts storleksmässigt små bostäder för dem som inte redan har en bostad, till exempel för ungdomar som flyttar till den första egna bostaden.

Dessutom är det så att större och mer exklusiva lägenheter förvisso kan skapa långa vakanskedjor, men det är inte säkert att dessa bostäder når de grupper som bäst behöver ett bättre boende. Det kan i stället behövas en riktad nyproduktion för att vara säker på att grupper som är svaga på bostadsmarknaden får en möjlighet att förbättra sina boendeförhållanden.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej