På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Det framtida bostadsbehovet

Det framtida behovet av nya bostäder bestäms i grunden av två faktorer: förändringen av det befintliga bostadsbeståndet och utvecklingen av antalet hushåll. Antalet hushåll bestäms i sin tur av befolkningsutvecklingen och befolkningens ålderssammansättning och hushållsbildning.

För att bedöma det framtida behovet av bostäder, och därmed behovet av nya bostäder, krävs både en prognos över förväntat antal hushåll och en bedömning av hur det nuvarande bostadsbeståndet kommer att förändras i framtiden.

För att göra en hushållsprognos behöver ni först och främst en befolkningsprognos. Nästa steg är att räkna ut hushållskvoter, det vill säga antal hushåll per person i olika åldersgrupper.

Byggbehovets olika beståndsdelar

 

Modell över bostadsbyggnadsbehovet
Källa: Boverkets rapport "Behov av bostadsbyggande". Illustration: Boverket

 

För mer information om metoder och om hur en prognos över bostadsbehovet kan byggas upp, se Boverkets rapport "Behov av bostadsbyggande, länk finns i "Relaterad information".

Boverkets prognos över bostadsbehovet

Boverket publicerade 2015 en rapport om det framtida behovet av nya bostäder nationellt och regionalt 2012–2025 utifrån prognoser över hushållsförändringar. Se "Behov av bostadsbyggande", länk finns i "Relaterad information".

Sedan rapporten skrevs har det skett stora förändringar, framför allt har befolkningen ökat genom ett ökat antal asylsökande. Prognosen har därför reviderats men de grundläggande resonemangen och metodavsnittet är fortfarande tillämpliga.

Boverkets reviderade byggbehovsprognos bygger på SCB:s befolkningsprognos från april 2016. Prognosen anger att cirka 710 000 bostäder behöver färdigställas 2016–2025, med tyngdpunkt på perioden 2016–2020 givet antagandena.

Läs mer i rapporten "Reviderad prognos över behovet av nya bostäder till 2025", se länk i "Relaterad information".

Boverkets byggbehovsanalys steg för steg

Byggbehovets olika beståndsdelar
Källa: Boverkets rapport "Behov av bostadsbyggande". Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Boverket konstaterar att det handlar om byggvolymer som inte varit aktuella i Sverige sedan miljonprogrammets dagar. Det förutsätter i sin tur att kapaciteten i byggsektorn är tillräcklig, liksom kommunernas resurser när det gäller planering och bygglov. Bostadsbyggande ställer även krav på annan infrastruktur för att bostäderna ska fylla sin funktion, vilket också måste finnas med i planeringen.

Finansieringen av nya bostäder är en utmaning

Finansieringen är en stor utmaning i varje bostadsprojekt. De bostäder som behövs i kommunen kommer inte att byggas om de nya bostäderna inte efterfrågas till aktuella pris- och hyresnivåer. Men en stor del av den förväntade hushållstillväxten i landet består av hushåll med begränsade ekonomiska resurser. Detta varierar naturligtvis mellan kommunerna, men faktum är att det är efterfrågan som får bostäder att börja byggas.

Bostadsförsörjningens betydelse för inte minst ungas möjligheter att etablera sig och förverkliga sina livsdrömmar, liksom betydelsen för landets ekonomiska tillväxt, är väl känd. Med riktlinjer för bostadsförsörjningen finns möjlighet att diskutera hur den framtida bostadsmarknaden i den enskilda kommunen ska se ut och fungera.

Dessutom bör ni tänka på att antalet äldre hushåll ökar framöver, och de behov av bostadsanpassning som därmed kan uppstå kan medföra att det finns behov av både ombyggnad och nybyggnad.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej