På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ökar befolkningen  automatiskt med fler bostäder?

Är det ett ökat utbud av bostäder som genererar befolkningstillväxt eller är det befolkningstillväxten som avgör behovet av bostäder? Hur man upplever relationen mellan bostadsbyggande och befolkningsutveckling varierar mellan olika kommuner.

Vissa kommuner utgår endast från de demografiska förändringsfaktorerna födda, döda, inflyttning och utflyttning i sina prognoser. Andra kommuner inkluderar även planerat bostadsbyggande i sina antaganden och i en del kommuner utgör bostadsbyggandet utgångspunkten för befolkningsprognosen. Det här är särskilt vanligt i kommuner med ett stabilt efterfrågetryck på bostadsmarknaden. Dessa kommuner utgår från att varje ny bostad innebär ett tillskott av ytterligare ett hushåll i kommunen.

Men inte ens här är det självklart att befolkningen ökar i den takt kommunen förväntar sig på grund av att det tillkommer fler bostäder. Det kan i stället vara så att det finns ett uppdämt behov av bostäder som gör att det kan tillkomma bostäder utan att befolkningen ökar så mycket som man skulle kunna förmoda.

I kommuner med en mer osäker bostadsmarknad är det inte självklart att befolkningen ökar på grund av att antalet bostäder blir fler. De nybyggda bostäderna kanske inte blir uthyrda eller sålda direkt utan står tomma en kortare eller längre tid, eller så kan det bli en omflyttning som medför att antalet outhyrda lägenheter ökar i ett mindre attraktivt område.

I många kommuner med överskott på bostäder har man inte byggt några bostäder på många år. I ett sådant läge går det inte att göra en befolkningsprognos utifrån bostadsbyggandet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej