På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Delområdesprognoser ökar handlingsberedskapen

Delområdesprognoser behövs bland annat för att beräkna förändringar i åldersstrukturen i olika delar av kommunen, till exempel hur antalet barn i grundskolan förändras över tiden. Genom att studera flyttningsrörelserna är det möjligt att i tid upptäcka när en generationsväxling är på väg i ett område.

Många mindre kommuner nöjer sig med en prognos för kommunen totalt, men en delområdesprognos kan vara till stor nytta även i en mindre kommun eftersom den ger mer tid för kommunen att förbereda sig på förändringar. Det bor till exempel många barnfamiljer i områden med nyproducerade småhus men antalet barn sjunker med husens ålder. Genom att man får mer tid att förbereda sig går det lättare att anpassa kostymen efter ändrade förutsättningar, till exempel färre förskolebarn eller allt fler äldre i ett bostadsområde eller en kommundel. Handlingsberedskapen ökar och det är lättare att förutse till exempel ett sviktande elevunderlag.

En delområdesprognos är i princip uppbyggd på samma sätt som en prognos för hela kommunen. Skillnaden är att man gör flera prognoser, en för varje aktuellt delområde, som i slutet stäms av mot kommunprognosen. Vanligen bildas prognosområden utifrån kommunens nyckelkodsområden.

Det finns olika sätt att skriva fram befolkningsprognosen för ett delområde, men en delområdesprognos är relativt komplicerad att ta fram. I beskrivningen av hur ni kan framställa en befolkningsprognos går vi därför endast igenom hur en befolkningsprognos för hela kommunen är uppbyggd.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej