På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Befolkningsprognosen kan tas fram på olika sätt

Det finns många sätt att gå tillväga om ni vill få tillgång till en befolkningsprognos för kommunen. Vilket sätt ni väljer är i hög grad beroende av behov, kompetens och resurser.

Om ni vill få tillgång till en prognos finns det i huvudsak tre vägar att välja mellan. Ni kan:

  • framställa egna prognoser
  • beställa prognoser externt
  • samverka med någon annan kommun eller med länsstyrelsen.

Många kommuner gör egna prognoser med hjälp av något av de system för befolkningsprognoser som finns på marknaden. Några, i första hand större kommuner, har i stället tagit fram egna prognosmodeller och system.

Det är också möjligt att beställa en prognos från en extern leverantör, till exempel SCB eller något av de företag eller konsulter som erbjuder denna tjänst. Slutligen kan ni samarbeta kommuner emellan. I synnerhet små kommuner har ofta problem med bristande resurser och kompetens i frågorna och då kan detta vara en lösning. Ibland kan dessutom till exempel en större kommun i en region eller länsstyrelsen i ett län erbjuda olika former av stöd till de mindre kommunerna.

Fördelen med att göra en egen prognos är att det finns större möjligheter till flera olika prognosalternativ. Det är också enklare att se effekterna av olika antaganden och anpassa antagandena till förändrade förutsättningar. Men även om ni beställer en prognos från en extern leverantör finns det ofta möjlighet till dialog om vilka antaganden som ska ligga till grund för prognosen. Ibland tas prognosen fram i nära samarbete mellan kommunen och leverantören av prognosen.

Om ni ska ta fram en egen prognos förutsätter det att det finns någon som är insatt i metodiken och som arbetar kontinuerligt med de här frågorna.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej