Beräkna inflyttning och utflyttning

Vid en uppskattning av framtida in- och utflyttning till och från kommunen är all form av kunskap om vad som händer i kommunen och i omvärlden av värde.

Under den senaste tiden har migrationen, framför allt inflyttning från utlandet, haft störst betydelse för befolkningsutvecklingen i många kommuner.

Planerat bostadsbyggande är en viktig faktor att ta hänsyn till, och även utvecklingen på arbetsmarknaden har stor betydelse för den framtida befolkningsutvecklingen. Arbetsförmedlingen kan bistå med bedömningar av sysselsättningsläget. På universitets- och högskoleorter är dessutom kontakter med lärosätena värdefulla, eftersom antalet studieplatser påverkar inflyttningen till kommunen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej