På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Befolkningsprognosen bygger på fyra viktiga antaganden

Oavsett om ni gör er egen prognos eller beställer den utifrån är det bra att vara insatt i hur en befolkningsprognos är uppbyggd och vilka förutsättningar och antaganden som ligger bakom den aktuella prognosen.

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns fyra faktorer som avgör hur många som ingår i en kommuns befolkning:

  • hur många som föds
  • hur många som dör
  • hur många som flyttar in i kommunen
  • hur många som flyttar ut ur kommunen.

I en befolkningsprognos gäller det att göra en så god skattning av dessa faktorer som möjligt.

Följande skiss ger en översiktlig bild av arbetsgången när man framställer en befolkningsprognos av kohorttyp (med kohort avses alla inom ett område som är födda samma kalenderår). Vid en prognos av kohorttyp följer framskrivningen årskullarna, och befolkningen i de olika åldersklasserna skrivs fram ett år i taget.

Befolkningsframskrivning enligt kohortmetoden

Bild över kohortmetoden
Illustration: Boverket
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej