På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Befolkningen i morgon

Bostäder behövs både för dagens och för morgondagens behov. Därför är det bra att försöka göra en prognos över befolkningsutvecklingen. Här får du veta mer om vad ni bör tänka på.

En befolkningsprognos ger värdefull information till exempel vid dimensionering av verksamheter som skola, förskola, äldreomsorg. Den är också en viktig hörnsten när ni ska uppskatta behovet av bostäder. Olika åldersgrupper ställer olika krav på sitt boende, vilket gör att det är viktigt att veta vilka grupper som kommer att öka de närmaste åren.

När ni tar fram prognoser ska ni vara medvetna om att de är förenade med osäkerheter. När prognoser dessutom handlar om människor och sträcker sig långt fram i tiden ger resultaten snarare en indikation om en riktning än en exakt utveckling. Prognoserna ska därför ses som scenarier som tagits fram under vissa givna antaganden snarare än förutsägelser om hur det kommer att bli i framtiden.

Befolkningsprognosen indikerar vilka krav som kommer att ställas på kommunen i framtiden. Den ger också en indikation om dels behovet av bostäder, dels vilken typ av bostäder som kommer att efterfrågas i framtiden.

Störst folkökning att vänta bland de äldsta

Enligt SCB:s befolkningsprognos från 2018-04-26 beräknas Sveriges folkmängd passera 11 miljoner om tio år, år 2028. Enligt SCB:s framskrivning kommer det då att vara 231 000 fler barn och unga, 399 000 fler i åldrarna, 19–64 år, och 309 000 fler som är 65 år och äldre jämfört med idag. Allra mest, procentuellt sett, ökar de som är 80 år och äldre och år 2028 beräknas de vara 255 000 fler än idag, en ökning med 50 procent.

De senaste åren har befolkningsökningen varit snabb. I början av 2017 passerade Sveriges folkmängd 10 miljoner och enligt framskrivningen av Sveriges befolkning som SCB publicerar idag kommer 11-miljonersstrecket passeras om 10 år under 2028. Därefter beräknas det dröja ytterligare drygt 20 år innan folkmängden i början av 2050-talet passerar 12 miljoner. I slutet av framskrivningsperioden, år 2070, beräknas folkmängden vara nära 13 miljoner.

Framskrivningen av den framtida befolkningen bygger på antaganden om hur barnafödandet, dödligheten samt in- och utvandringen kommer att utvecklas.

Det här var en kort sammanfattning av publikationen Sveriges framtida befolkning 2018-2070. För mer information, se länkar i "Relaterad information".

50 procent fler 80 år och äldre

När kullarna födda på 1940-talet fyller 80 år ökar denna åldersklass i antal. År 2017 var de drygt en halv miljon och de förväntas att vara 255 000 fler om tio år. Det är en ökning med 50 procent. Förutom att det är stora födelsekullar som är i denna åldersklass bidrar också den ökande livslängden till att antalet ökar.

Det här innebär ett ökat behov av bostäder som är anpassade efter äldre människors behov. De flesta äldre bor kvar i hemmet högt upp i åldrarna, vilket ställer krav på att bostäderna är tillgängliga, inte minst med tanke på att allt fler människor i dag vårdas i hemmet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej