På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Geografisk indelning

I den kommunala planeringen behöver ni ofta underlag med en finare geografisk indelning än kommun och församling.

Nyckelkodsystemet

Nyckelkodsystemet (NYKO) är ett hjälpmedel för att redovisa statistik för delområden inom en kommun. Att nyckelkoda innebär att ni delar in kommunen i ett valfritt antal mindre områden.

Ni beställer själva delområdesindelningen, det vill säga hur avgränsningen ska göras, vilka fastigheter som ska ingå, hur stora områdena ska vara, hur många nivåer som ska nyttjas och så vidare. Det här öppnar stora möjligheter för er att få tillgång till statistik som passar den egna kommunens behov. Ingen annan än kommuner själv kan beställa uppgifter från SCB på nyckelkodsnivå, om inte kommunen först gett sitt medgivande.

Fastigheterna utgör grunden i nyckelkodssystemet, och fastighetsbeteckningen fungerar som nyckel mellan områdesindelningen och befolkningsregistret. Varje individ i folkbokföringsregistret är knuten till en viss fastighet. Fastigheterna förs sedan samman till de delområden kommunen konstruerat.

Nyckelkodsystemet är hierarkiskt uppbyggt, vilket innebär att de minsta områdena, som bildas av en eller flera fastigheter, förs samman till allt större områden. Det gör att ni kan få statistik på en nivå som är anpassad till planeringssituationen. Ni kan också lägga samman valfria områden till nya områden genom att bilda så kallade summeringsregister. Exempel på sådana indelningar kan vara skolornas upptagningsområden, äldreomsorgens områdesindelning eller valdistriktsindelning.

Hos Statistiska centralbyrån (SCB) kan ni beställa en hel mängd uppgifter på delområdesnivå, se länk i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej