Förankrade riktlinjer ökar handlingsberedskapen

I kommunens riktlinjer klargör kommunen sina bostadspolitiska mål, medel och ambitioner.

Väl förankrade riktlinjer för bostadsförsörjningen är av stor betydelse för att kommunen ska kunna fatta snabba beslut när det behövs. Riktlinjerna ökar kommunens handlingsberedskap när en aktör visar intresse för att bygga bostäder. Kommunen är då förberedd och har en fastställd strategi för i vilken riktning kommunen bör utvecklas. Att arbeta med riktlinjer för bostadsförsörjningen är med andra ord en viktig del av kommunens strategiska planering för utveckling och tillväxt.

I kommunens riktlinjer klargör kommunen sina bostadspolitiska mål, medel och ambitioner. Här tar kommunen ställning till på vilket sätt man ska verka för att nå sina bostadspolitiska mål och hur man vill använda de verktyg som finns till förfogande. Riktlinjerna ger också möjlighet att styra vilken typ av bostäder som behöver byggas och för vilka grupper. Det kan till exempel handla om vilka upplåtelseformer och storlekar på bostäder som behövs i ett visst område.

Avgörande för nyttan med riktlinjerna är om kommunen har analyserat vilka de största utmaningarna för bostadsförsörjningen är i den egna kommunen. Analysen måste även kopplas till bostadsmarknadsläget i grannkommunerna och den regionala bostads- och arbetsmarknaden i stort. En årlig uppföljning av riktlinjerna kan vara ett bra underlag för en diskussion i kommunfullmäktige och inför ett eventuellt beslut om en översyn av riktlinjerna.

Det ska vara lätt för olika aktörer att hitta riktlinjerna på kommunens webbplats, vilket är bra att ha i åtanke när ni namnger och publicerar riktlinjerna.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej