Vellinge kommun

Vellinge kommun, med 35 790 invånare (2017-12-31), ligger i Skåne och tillhör Skåne län. Befolkningen ökade med 533 personer under år 2017. Vellinge uppgav i Boverkets bostadsmarknadsenkät 2018 att de har underskott på bostäder i kommunen.

Bostadsförsörjningsprogram 2025

Vellinge kommuns bostadsförsörjningsprogram är omfattande och behandlar kommunens samtliga delar. Här presenteras olika lösningar för respektive del baserat på demografiska förutsättningar och vilken typ av bostäder som behövs mest och som bäst passar in i området. I programmet redovisas relevanta nationella och regionala mål för bostadsförsörjningen samt hur kommunen har tagit hänsyn till dessa.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej