På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun, med 98 810 invånare (2017-12-31), är belägen vid Norrlandskusten i Medelpad i Västernorrlands län. Befolkningen ökade med 485 invånare under år 2017. Sundsvall uppgav i Boverkets bostadsmarknadsenkät 2018 att de har underskott på bostäder i kommunen.

Sundsvalls bostadspolitiska program

Det bostadspolitiska programmet innehåller mål och handlingsplaner för ett ökat bostadsbyggande och för befintligt bostadsbestånd. I handlingsplanerna presenterar kommunen övergripande mål, följda av ett antal delmål. Beroende på delmålens art framgår det klart uttryckt vad var och en bör eller kan bidra med för att nå målen, det vill säga kommunen, det kommunägda bostadsföretaget och övriga aktörer.

De övergripande riktlinjerna för Sundsvalls bostadsförsörjning redovisas i Översiktsplan Sundsvall 2021 (ÖP2021). Fakta och analyser av bostadsmarknaden och befolkningsutvecklingen redovisas i dokumentet "Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - Boendet". Planeringsförutsättningarna utgör underlag för det bostadspolitiska programmet, kommunens översiktsplaner och annan fysisk planering. Dokumentet innehåller bland annat en social checklista för nybyggnad.

Läs mer i Sundsvalls bostadspolitiska program och Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - Boendet, se länkar i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej