På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Håbo kommun

Håbo kommun ligger i Mälardalen i Uppland och tillhör Uppsala län. Kommunen 21 083 invånare (2017-12-31). Befolkningen ökade med 346 invånare under år 2017. Håbo uppgav i Boverkets bostadsmarknadsenkät 2018 att de har underskott på bostäder i kommunen.

Bostadsförsörjningsprogram för 2015–2018 med utblick mot 2030

Håbo kommun lyfter fram att bostadsförsörjningsprogrammet är styrande för hur kommunen prioriterar och utformar översiktsplaner, detaljplaneprogram, gestaltningsprogram och detaljplaner.

Programmet har tagits fram i dialog med flera olika aktörer, internt och externt. Programmet är kortfattat, men innehåller tydlig beskrivning av bostadsbehovet för olika grupper i samhället, samt beskriver sin plats i regionen och vilka fördelar och utmaningar kommunen har i förhållande till det geografiska läget.

Utifrån visionen och Håbo kommunfullmäktiges övergripande mål har kommunen formulerat tolv riktlinjer för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Läs mer i Bostadsförsörjningsprogram för 2015-2018 med utblick mot 2030, se länk i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej