På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Motala kommun

Motala kommun, med 43 549 invånare (2017-12-31), ligger i Östergötland och tillhör Östergötlands län. Befolkningen ökade med 291 personer under år 2017. Motala uppgav i Boverkets bostadsmarknadsenkät 2018 att de har underskott på bostäder i kommunen.

Mark- och bostadsförsörjningsprogram, Motala kommun

Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet har tagits fram i bred samverkan där företrädare från kommunen samt representanter från det lokala näringslivet och olika intresseorganisationer har deltagit. Det ges exempel på nationella och regionala mål som berör bostadsförsörjningen, bland annat miljömålet "God bebyggd miljö", och hur kommunen i sin planering ska förhålla sig till dessa. Resonemang kring särskilda gruppers behov av bostäder samt föreliggande renoverings- och ombyggnadsbehov av befintligt bostadsbestånd tas upp. Programmet berör även kortfattat planering för skola, vård och äldreomsorg.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej