På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Marks kommun

Marks kommun, med 34 484 invånare (2017-12-31), ligger i Västergötland och tillhör Västra Götalands län. Befolkningen ökade med 266 personer under år 2017. Marks kommun uppgav i Boverkets bostadsmarknadsenkät 2018 att de har underskott på bostäder i kommunen.

Bostadsförsörjningsprogram för Marks kommun

Bostadsförsörjningsprogram för Marks kommun innehåller mål och planering för bostadsbyggandet i kommunen och anger vad som ska uppnås inom bostadsförsörjningen samt hur det ska ske.

Programmet utgörs av tre delar. Del 1 innehåller mål och strategier för bostadsförsörjningen. Del 2 är en handlingsplan med åtgärder kopplade målen. Del 3 innehåller underlagsmaterial till del 1 och 2 och inkluderar bland annat nationella, regionala och lokala mål med koppling till bostadsförsörjningen, Marks befolknings- och bostadsstruktur samt situationen för olika grupper på bostadsmarknaden.

Bostadsförsörjningsprogram för Marks kommun är tydligt presenterat, har ett brett perspektiv samt har koppling till kommunens översiktsplan på ett strategiskt sätt.

Läs mer om Marks kommun Bostadsförsörjning, del 1-3, se länkar i "Relaterad information".

Boverket har tagit fram en film där Marks kommun berättar om hur de har arbetat med att ta fram bostadsförsörjningsprogrammet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej