På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Enköpings kommun

Enköpings kommun, med 43 797 invånare (2017-12-31), ligger i Uppland och tillhör Uppsala län. Befolkningen ökade med 809 invånare under år 2017. Enköping uppgav i Boverkets bostadsmarknadsenkät 2018 att de har underskott på bostäder i kommunen.

Bostadsförsörjningsprogram Enköpings kommun 2016 – 2020

Enköpings kommun ser sitt bostadsförsörjningsprogram som ett av kommunens verktyg för långsiktig planering och utveckling av bostäder i kommunen.

Programmet utgår från såväl nationella och regionala mål som kommunala mål och visioner. Det kopplar också till övergripande planer och strategiska dokument. Programmet beskriver förutsättningar, nuläge och framtida behov på den lokala och regionala bostadsmarknaden, samt utifrån olika gruppers behov, till exempel äldre, ungdomar, nyanlända och personer med bostadssociala behov.

Kopplat till målen finns 21 riktlinjer som ska vara vägledande i vilka projekt och boendeformer som ska prioriteras. Målen och riktlinjerna ska årligen följas upp genom analys och utvärdering.

Läs mer i Bostadsförsörjningsprogram Enköpings kommun 2016 – 2020, se länk i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej