På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Avesta kommun

Avesta kommun, med 23 256 invånare (2017-12-31), ligger i södra Dalarna och tillhör Dalarnas län. Befolkningen ökade med 95 invånare under år 2017. Avesta uppgav i Boverkets bostadsmarknadsenkät 2018 att de har underskott på bostäder i kommunen.

Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015 – 2020

Bostadsförsörjningsprogrammet grundar sig på resultat från enkätundersökningar med olika målgrupper, dialog med mäklare och bostadsbolag, statistik från SCB och Lantmäteriets lägenhetsregister, samt rapporter från bland andra Boverket och Länsstyrelsen Dalarna.

Avesta kommun belyser förutsättningar för en fungerande bostadsmarknad. Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller temadelar om utbud och efterfrågan och bostadsbehov som inkluderar bostadsbehovet för särskilda grupper.

Riktlinjerna presenterar en rad slutsatser och en grund för hur det fortsatta arbetet med bostadsförsörjning i Avesta kommun ska struktureras och prioriteras.

Programmet innehåller tydliga och konkreta prioriteringar. För att genomföra bostadsförsörjningsprogrammets intentioner ska en ska en projektgrupp tillsättas med representanter från olika förvaltningar och från det kommunala bostadsbolaget.

Läs mer i Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015 – 2020, se länk i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej