På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Riktlinjerna ska redovisas i ett eget dokument

Riktlinjerna ska redovisas i ett separat dokument som beslutas av kommunfullmäktige. De kan alltså inte beslutas som en del av översiktsplanen. Detta är en följd av den ändring i bostadsförsörjningslagen som trädde i kraft den 1 januari 2014 och beror på att riktlinjerna nu uttryckligen ska vara vägledande när kommunen i översiktsplaneringen tillämpar och bedömer det allmänna intresset i 2 kap 3 § 5 PBL, det vill säga bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Om riktlinjerna ska kunna ge vägledning är det inte möjligt att de behandlas och beslutas i samma dokument, som de ska vara vägledande till. Däremot ska de delar av de antagna riktlinjerna som har betydelse för den fysiska planeringen vara underlag för de bedömningar som görs i översiktsplanen och som gäller bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Att riktlinjerna ska vara vägledande när kommunen i översiktsplaneringen tillämpar och bedömer det allmänna intresset i 2 kap 3 § 5 PBL, handlar inte om att enbart lyfta in riktlinjerna i översiktsplanen utan om att de ska påverka de bedömningar och ställningstaganden som görs i översiktsplanen.

Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige - översiktsplanen ska aktualitetsprövas

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Om förutsättningarna för de antagna riktlinjerna förändras ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.

Översiktsplanens aktualitet ska prövas minst en gång under mandatperioden. Det är kommunfullmäktige som prövar om översiktsplanen är aktuell. Prövningen ska göras utifrån plan- och bygglagens krav i 3 kap 5 §, där den första punkten handlar om hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. Efter det ordinarie valet i september 2021 ersätts kravet på aktualitetsprövningen av ett krav på en planeringsstrategi. Du hittar mer om det i PBL Kunskapsbanken via länk i "Relaterad information".

En aktualitetsprövning påverkar inte innehållet i översiktsplanen eller dess giltighet men gör det tydligt om bedömningarna i planen fortfarande är aktuella. Om kommunfullmäktige bedömer att översiktsplanen är inaktuell måste den ändras eller revideras helt, eftersom det finns ett krav i plan- och bygglagen att kommunen ska ha en aktuell översiktsplan.

För att under mandatperioden kunna göra en meningsfull aktualitetsprövning av översiktsplanen - eller ta fram en planeringsstrategi -  kan det vara lämpligt att kommunen först tar fram och låter kommunfullmäktige anta riktlinjerna för bostadsförsörjningen. Det blir då lättare att bedöma om översiktsplanen är aktuell i förhållande till det långsiktiga behovet av bostäder eller om den behöver ändras.

Om kommunen ser ett behov av att ändra översiktsplanen blir riktlinjerna för bostadsförsörjningen vägledande för bedömningarna i den ändrade eller nya planen när det gäller det allmänna intresset i plan- och bygglagen 2 kap 3 § 5, nämligen bostadsbyggandet och utveckling av bostadsbeståndet.

Läs mer om processen för översiktsplanering  i PBL kunskapsbanken, se länk i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej