På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppföljning

För att riktlinjerna alltid ska vara aktuella och relevanta och för att säkerställa att åtgärderna som tagits upp i riktlinjerna har omsatts i konkret handling är det bra att regelbundet följa upp dem.

Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. Kommunerna behöver därför arbeta kontinuerligt med riktlinjerna och följa upp dem årligen för att säkerställa att riktlinjerna fortfarande är aktuella. Det är bra att knyta uppföljningen till en speciell tidpunkt eller del av verksamhetsåret, till exempel i samband med årsredovisningen. En årlig uppföljning av riktlinjerna kan också vara ett bra underlag för en diskussion i kommunfullmäktige. Uppföljningen kan omfatta både vilket genomslag riktlinjerna har fått i kommunens planering och vad som har realiserats. Den kan även omfatta förändringar i omvärlden och ge inspel till hur kommande program ska läggas upp.

Höörs kommun gör en årlig uppföljning i samband med årsredovisningen

Ett exempel på hur man kan arbeta med att följa upp riktlinjerna är Höörs kommun, som gör en årlig uppföljning av sitt bostadsförsörjningsprogram i samband med årsredovisningen. Bostadsbyggandet sammanställs tillsammans med andra nyckeltal och aktuella insatser i ett uppföljnings-PM, med korta kommentarer om det aktuella bostadsläget. Detta PM presenteras sedan för kommunstyrelsen och utgör tillsammans med bostadsförsörjningsprogrammet underlag för en löpande dialog om bostadsläget i kommunen.

Bostadsförsörjningsprogrammet med analyser och riktlinjer fungerar även som underlag för beslut i andra ärenden. Höörs kommun framhåller att implementeringen förutsätter att bostadsförsörjningsprogrammet gör avtryck i verksamhetsplanering, budgetprocess och nya uppdrag till förvaltningen.

Läs mer om hur Höörs kommun arbetar med att följa upp sina riktlinjer, se länk i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej