På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Underlag och analyser

Bra beslutsunderlag är avgörande för kvaliteten i planeringen. Första steget i processen är att ta fram underlag och analyser som kan ligga till grund för riktlinjerna för bostadsförsörjningen.

Riktlinjerna behöver grundas på kunskap om förutsättningarna i kommunen. Att följa och analysera hur befolkningen förändras över tid är viktigt, men det handlar också om att inventera det nuvarande bostadsbeståndet och skaffa sig en bild av hur olika hushåll bor i dag.

Att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen handlar om att analysera och bedöma vilka förändringar som behövs i bostadsbeståndet till följd av hur kraven och önskemålen från både den nuvarande och den framtida befolkningen kommer att utvecklas.

Riktlinjerna ska enligt bostadsförsörjningslagen grundas på en analys av:

  • kommunens demografiska utveckling
  • efterfrågan på bostäder
  • bostadsbehovet för särskilda grupper
  • marknadsförutsättningarna.

Underlaget för bostadsförsörjningen kan presenteras i ett eget dokument och behöver då inte tynga riktlinjerna. På så sätt blir materialet tillgängligt och kan användas i flera sammanhang. En annan fördel med att underlagsmaterialet tas fram separat är att det lättare kan uppdateras med kortare intervaller.

Det finns inget krav på att analysen ska antas eller behandlas politiskt men det kan vara lämpligt att underlaget behandlas av ansvarig nämnd eller av kommunstyrelsen. Riktlinjerna kan då även hänvisa till ett underlag i form av en beslutad handling. Om kommunen i stället väljer att låta underlaget ingå i riktlinjerna ska alla delar antas av kommunfullmäktige.

För mer information om underlag och analyser, se huvudingång "Underlag". Den innehåller bland annat information om demografi, inklusive befolknings- och hushållsprognoser samt hur man kan ta fram en prognos över behovet av bostäder.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej