På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Riktlinjer för bostadsförsörjningen

I kommunens riktlinjer klargör kommunen sina bostadspolitiska mål, medel och ambitioner. Här tar kommunen ställning till på vilket sätt man ska verka för att nå sina bostadspolitiska mål och hur man vill använda de verktyg som finns till förfogande.

Riktlinjerna ger också möjlighet att styra vilken typ av bostäder som behöver byggas och för vilka grupper. Det kan till exempel handla om vilka upplåtelseformer och storlekar på bostäder som behövs i ett visst område.

Avgörande för nyttan med riktlinjerna är om kommunen har analyserat vilka de största utmaningarna för bostadsförsörjningen är i den egna kommunen. Analysen måste även kopplas till bostadsmarknadsläget i grannkommunerna och den regionala bostads- och arbetsmarknaden i stort. En årlig uppföljning av riktlinjerna kan vara ett bra underlag för en diskussion i kommunfullmäktige och inför ett eventuellt beslut om en översyn av riktlinjerna.

Det är ett lagkrav att riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige, men processen dit är en minst lika viktig del. Framför allt är förankringen avgörande för att riktlinjerna ska kunna användas och innehållet genomföras.

Kommunfullmäktige ska anta riktlinjerna

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod, men förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. Kommunerna behöver därför arbeta kontinuerligt med riktlinjerna och följa upp dem årligen för att säkerställa att riktlinjerna fortfarande är aktuella. En årlig uppföljning av riktlinjerna kan också vara ett bra underlag för en diskussion i kommunfullmäktige. Uppföljningen kan omfatta både vilket genomslag riktlinjerna har fått i kommunens planering och vad som har realiserats. Den kan även omfatta förändringar i omvärlden och ge inspel för hur kommande program ska läggas upp.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej