På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Genomförandestrategi

För att de framtagna riktlinjerna ska få genomslag i kommunens planering bör det finns en strategi för hur de ska införlivas i de olika förvaltningarnas arbete.

Enligt bostadsförsörjningslagen ska riktlinjerna innehålla kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål. Riktlinjerna behöver omsättas i ett konkret åtgärdsprogram, en genomförandestrategi, där kommunen kan beskriva särskilda utmaningar och strategier för att hantera dessa. Kommunen kan inkludera genomförandet i riktlinjerna, genom att till exempel koppla bostadspolitiska ambitioner till specifika verktyg eller ge specifika uppdrag till enskilda förvaltningar.

I genomförandestrategin kan utbyggnadsplaner och andra bostadspolitiska åtgärder specificeras, prioriteras och tidsättas. I anslutning till detta kan även de kommunalekonomiska konsekvenserna av förslagen beräknas.

Genomförandestrategins syfte är att både tydliggöra riktlinjerna och omsätta dem i konkreta åtgärder. Det kan till exempel handla om nya ägardirektiv till det allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolaget, prissättning och fördelning av mark, prioriteringar i planärenden eller samarbete med fastighetsägare för att få fram bostäder till ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.

Hur en genomförandestrategi ser ut beror också på hur kommunen samordnar arbetet mellan olika förvaltningar, organisationen i övrigt, budgetarbete, verksamhetsplanering med mera. Huvudsaken är att riktlinjernas mål kopplas ihop med kommunens verktyg och med ansvariga förvaltningar samt att riktlinjerna utgör ett underlag i olika sammanhang som har betydelse för kommunens utveckling.

Exempel från Forshaga kommun

Ett exempel är Forshaga kommun vars "Program för Bostadsförsörjning 2015-2019" innehåller ett förvaltningsövergripande åtgärdsprogram med tydlig ansvarsfördelning och genomförandetid.

Läs mer om Forshaga kommuns åtgärdsprogram, se länk i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej