På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Processen

Processen när kommunen arbetar fram sina riktlinjer för bostadsförsörjningen kan delas in i fyra steg, och samtliga fyra steg behövs för att dokumentet ska vara användbart för planering, genomförande och uppföljning. Här får du läsa mer om processens olika delar.

En modell för arbetet

Modellen har fyra steg: 1. Underlag och analyser 2. Riktlinjer för bostadsförsörjning 3. Genomförande 4. Uppföljning
Illustration: Boverket

 

Processen när kommunen arbetar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen består av fyra delar:

  1. För att kunna arbeta fram och anta riktlinjer krävs ett underlagsmaterial som analyserar situationen i kommunen.
  2. Själva riktlinjerna är det dokument som enligt lag ska antas i kommunfullmäktige.
  3. För att riktlinjerna ska få genomslag i kommunens planering behövs någon form av genomförandestrategi som exempelvis kan sammanställas i en åtgärdsplan med prioriteringslista och ansvarsfördelning.
  4. En årlig uppföljning av riktlinjerna är ett bra underlag för en diskussion i kommunfullmäktige och för beslut om en eventuell översyn av riktlinjerna. Efter uppföljningen och en eventuell översyn av riktlinjerna ska de vara vägledande vid aktualitetsprövningen av översiktsplanen. Processerna för riktlinjer för bostadsförsörjningen och översiktsplanen går på så sätt in i varandra.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej