På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet

Riktlinjerna ska innehålla kommunens mål, medel och ambitioner. Det är lämpligt att dessa följs upp årligen.

Riktlinjerna ska enligt bostadsförsörjningslagen innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och för utveckling av bostadsbeståndet. I riktlinjerna klargörs kommunens bostadspolitiska mål, medel och ambitioner. Här tar kommunen ställning till på vilket sätt man ska verka för att nå uppsatta bostadspolitiska mål och hur kommunen vill använda de verktyg man förfogar över.

Riktlinjerna behöver vara väl förankrade politiskt för att ge stabilitet, förutsägbarhet och långsiktighet.

I riktlinjerna kan kommunen ta ställning till vilka kommuninvånare man vill attrahera i framtiden och vilka bostäder man behöver ha för att kunna locka till sig kommuninvånare.

Uppföljningen kan omfatta både vilket genomslag riktlinjerna har fått i kommunens planering och vad som har realiserats. Den kan även omfatta förändringar i omvärlden och ge inspel till uppläggningen av kommande program.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej