Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vad behöver byggnadsnämnderna veta om klimatdeklarationer?

Granskad:
Nyhet

Vad som krävs för att få slutbesked vid uppförande av nya byggnader ändrades den 1 januari 2022. Det krävs numera även att byggherren visar att byggnaden har klimatdeklarerats eller gjort sannolikt att det inte finns någon skyldighet att lämna in en klimatdeklaration. De nya bestämmelserna gäller för byggnader där bygglov har sökts den 1 januari 2022 eller senare.

Det är många nya byggnader som uppförs som ska klimatdeklareras. Här är några exempel på byggnader (större än 100,0 m2) som det i de flesta fall krävs klimatdeklaration för:

 • Flerbostadshus
 • Småhus om byggherren inte är privatperson utan tex. småhustillverkare, byggfirma eller fastighetsbolag
 • Parkeringshus och garage
 •  Förskola och skola
 • Museum
 • Idrottshall
 • Kyrka
 • Hotell
 • Restaurang
 • Kontor
 • Handelslokal

Läs mer information riktad till byggnadsnämnderna under PBL och klimatdeklarationer på sidan Vad byggnadsnämnderna behöver veta om klimatdeklarationer här i handboken.

Vad byggnadsnämnderna behöver veta om klimatdeklarationer

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen