På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Allmänt om handboken

Granskad:

I den här digitala handboken informerar Boverket om regler om klimatdeklaration för byggnader, så att byggherrar och andra berörda aktörer kan förbereda sig. Informationen utgår från lag, förordning och föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader och på de olika webbsidorna i denna handbok kan du läsa lagtexten direkt så som den ser ut i riksdagens databas.

Handboken ska bidra med vägledning

OLika hustyper och en byggkran
Illustration: Karin Weandin/Infab

Genom handboken vill vi bidra med verktyg och vägledning för att göra en klimatdeklaration. Bland annat finns en öppen klimatdatabas där byggbranschen kan hämta generiska klimatdata för resurser i byggskedet.

Boverket kommer allt eftersom att utöka handboken med vägledning inom olika områden där reglerna behöver förtydligas.

Du navigerar i handboken genom huvudrubrikerna överst på varje sida. På startsidan kan du även navigera till andra delar av handboken som Boverkets klimatdatabas, klimatdeklarationsregistret eller vår webbutbildning om klimatdeklarationer. På startsidan kan du även hitta nyheter som publicerats i handboken.

De olika delarna i Boverkets digitala handbok om klimatdeklarationer

Om klimatdeklarationer

Här beskrivs bland annat syftet med att klimatdeklarera byggnader och Boverkets tillsyn av klimatdeklarationer. Du hittar också en webbutbildning speciellt riktad till byggherrar, konsulter och byggentreprenörer.

Dessa byggnader omfattas

Här finns information om vilka byggnader som ska ha en klimatdeklaration samt vilka byggnader som undantas.

Klimatdeklarera så här

Här finns information om bland annat hur en beräkning av klimatpåverkan för en byggnad ska genomföras. Det är viktigt att planera för klimatdeklarationen och när den ska göras. Du kan också läsa mer om de olika stegen i arbete med en klimatdeklaration, om omfattning och vilka delar av byggnaden som ska ingå. Här finns dessutom information om dels var rätt underlag kan hittas, dels hur en beräkning av klimatpåverkan går till.

Boverkets klimatdatabas 

Här kan du söka i Boverkets klimatdatabas och läsa mer om innehållet i den samt hur den är framtagen.

Registrera en klimatdeklaration

Här finns Boverkets e-tjänst för registrering av klimatdeklarationer.

Sökmotor

På varje webbsida är sökmotorn placerad högst upp i högra hörnet. Svaren kommer bara från Boverkets digitala handbok om klimatdeklarationer.

Utfällbara regler

Alla hänvisningar till regler sker genom att klicka på hänvisningen i texten som ligger i en rektangulär ruta med grå bakgrund. Till exempel tryck på rutan nedan - då öppnas texten och du kan läsa den.

1 §
  Lagens syfte är att minska klimatpåverkan när byggnader uppförs.

Reglerna uppdateras automatiskt när det sker förändringar i dessa. Det garanterar att du som besökare i handboken alltid har tillgång till den aktuella regeltexten.

Tips!

När du ska börja fördjupa dig i informationen om krav på klimatdeklarationer av byggnader kan det vara bra att börja med att ta del av Boverkets webbutbildning om klimatdeklaration av byggnader. Webbutbildningen finns i menyn. 

Med dessa förkunskaper kan det sedan vara enklare att söka och fördjupa sig i handbokens övriga vägledning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen