Funktionen "Beställ ny sammanfattning med energiklass" är borttagen

I den första versionen av energideklarationer angavs byggnadens energianvändning i energinivåer i sammanfattningen. Den 1 januari 2014 byttes energinivåerna ut till energiklasser i en skala från A till G baserade på energin som levererades till byggnaden, specifik energianvändning.

Från och med den 1 januari 2019 uttrycks energiprestandan i primärenergital i stället för specifik energianvändning och baseras då på den energi som behöver tillföras energisystemet för att uppfylla byggnadens energianvändning.

I den numera borttagna omvandlingsfunktionen för sammanfattningen gick det inte att omvandla energideklarationer upprättade före 2009 eftersom det saknades uppgifter om byggnaden var elvärmd eller inte. Då beräkningsmetoderna har ändrats vid flera olika tillfällen stödjer omvandlingsfunktion inte längre dessa förändringar. Tjänsten är därför borttagen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej