På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fel i vissa energideklarationer – för energiexperter

Granskad:
Uppdatering om nya beräkningsfel

Information om nya beräkningsfel i energideklarationer finns nederst i denna artikel.

Boverket har upptäckt ett fel i beräkningsmodellen för energideklarationer. Det inträffade innebär att det finns energideklarationer som upprättats som fått en felaktig energiklass.

Fel i vissa energideklarationer

Felet finns i vissa deklarationer som upprättades första halvåret 2019. Det är cirka 270 energideklarationer som har fått fel klassning. Det finns ytterligare cirka 1 800 energideklarationer som har fått fel i sin beräkning av primärenergital och referensvärde 1 men som inte påverkar klassningen.  Totalt rör det sig om cirka 2 procent av de energideklarationer som togs fram under denna period som har fått fel i sin uträkning. Sedan 3 juli 2019 är felet åtgärdat.

Energiexperter har fått information om det inträffade via e-post och informationsmeddelande i energideklarationssystemet. De energiexperter som utfört energideklarationer som blivit felaktiga på grund av beräkningsfelet har fått mer detaljerad information om vilka energideklarationer som berörs och vad energiexperten behöver göra för att upprätta en ny energideklaration vid fel klassning. Även berörda byggnadsägare har fått brev som förklarar hur de ska agera för att få rätt energiklass.

Hur upptäcktes felet?

Felet uppstod när de ändrade reglerna för beräkning av en byggnads energianvändning infördes den 1 januari 2019. Boverket upptäckte vid kontrollberäkningar att det blev olika resultat i energideklarationerna. Boverket inledde då en kontroll för att se om det fanns något fel i beräkningsmodellen.

Felet innebar att resultatet av primärenergitalet och/eller referensvärdet blivit felaktigt genom den beräkning som sker av energiexpertens indata i energideklarationsregistret. Dessa används vid beräkningen av energiklassen och har medfört att total 2121 energideklarationer blivit felaktiga. 271 energideklarationer har fått felaktig klassning, 37 deklarationer har fått fel primärenergital och övriga felaktigt referensvärde 1. 

När upptäckte Boverket felen?

I april 2019 upptäckte Boverket att det fanns fel i energideklarationsregistret. Därefter inleddes felsökningsarbete och felet i beräkningsmodellen rättades upp den 3 juli 2019. Samtidigt inleddes ett arbete med att identifiera vilka som blivit berörda. Det var ett omfattande arbete och därför har vi först i december 2019 kunnat gå ut med information.

Hur länge har felen funnits?

De energideklarationer som innehåller fel har skapats under perioden 1 januari 2019 till 3 juli 2019. Det är inte alla energideklarationer under den här perioden som blivit felaktiga, utan ett begränsat antal.

Information som givits till berörd byggnadsägare

Om byggnaden har fått en felaktig klassning i energideklarationen har byggnadsägaren fått information om detta via brev. Brevet innehåller en rekommendation om byggnadsägaren bör kontakta en energiexpert och låta denna beräkna om energideklarationen med tidigare framtaget underlag, vilket leder till en ny energideklaration. Byggnadsägare som har fått energideklarationer med fel referensvärde 1 och fel primärenergital men med rätt klassning har fått information om att de inte behöver agera.

Enklaste sättet att rätta felet

De underlag som energiexperten använt i de tidigare energideklarationerna som fått fel klass kan åter användas i en ny energideklaration. Det finns en funktion i energideklarationsregistret där energiexperten kan kopiera indata från en tidigare upprättad energideklaration till en ny deklaration. Denna funktion kan användas för att skapa nya energideklarationer med rätt klass. När energiexperten utför beräkningen och godkänner den nya energideklarationen erhåller den rätt klass.

Hur jobbar Boverket med att förhindra att fel ska inträffa igen?

Boverket arbetar ständigt med att förbättra våra kontrollsystem och rutiner. Felet som uppstod från 1 januari 2019 är åtgärdat. Det går aldrig att ge garantier mot framtida fel, men vi har vidtagit nödvändiga åtgärder för att minimera riskerna.

Information om nya beräkningsfel i energideklarationer

Boverket informerade i december 2019 om att vi har upptäckt ett fel i beräkningsmodellen för energideklarationer. När Boverket ändrade reglerna avseende beräkningen av en byggnads energianvändning den 1 januari 2019 blev beräkningsmodellen för uträkning felaktig. Den 3 juli 2019 rättades beräkningsmodellen. Information gick då ut till berörda byggnadsägare och energiexperter med information om vad de skulle göra för att åtgärda felaktiga deklarationer.

Boverket har kontrollräknat energideklarationerna gjorda efter rättningen den 3 juli 2019, och har funnit ett följdfel i den specifika energianvändningen.
Berörda energideklarationer har ett tillägg för elenergin för komfortkyla som är felaktigt beräknat.

Om byggnaden har en installerad eleffekt för uppvärmning och tappvarmvatten som understiger 10 W/m2 och är byggt 2010 eller senare, ska elenergi till komfortkyla multipliceras med 1,875 utöver multiplikation med primärenergifaktorn PEel för elenergi. (se Boverkets byggregler under kapitel 9:2 Bostäder och lokaler).

Beräkningsfelet åtgärdades i december 2019 när det upptäcktes och påverkar endast det beräknade värdet för specifik energianvändningen. De uppgifter som påverkats i energideklarationen är:

  • Byggnadens energianvändning (Normalårskorrigerat värde (Energi-index)) i energideklarationen.
  • Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda) på sammanfattningen.

Trots nämnda fel har byggnaden fått korrekt energiklass, energiprestanda och primärenergital. Ni behöver därför inte vidta några åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen