På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fel i vissa energideklarationer – för byggnadsägare

Granskad: 

Boverket har upptäckt ett fel i beräkningsmodellen för energideklarationer. Det inträffade innebär att det finns byggnadsägare som har fått fel energiklassning i sin deklaration.

Felet finns i vissa deklarationer som upprättades första halvåret 2019. Det är cirka 270 energideklarationer som har fått fel klassning. Det finns ytterligare cirka 1 800 energideklarationer som har fått fel i sin beräkning men rätt klassning. Totalt rör det sig om cirka 2 procent av de energideklarationer som togs fram under denna period som har fått fel i sin uträkning.

Alla berörda har fått brev som förklarar hur de ska agera för att få rätt klassning. Även energiexperter som på uppdrag av en byggnadsägare tar fram en energideklaration har fått information via mail.

Vad ska berörda göra?

För att byggnaden ska få korrekt klassning behöver du upprätta en ny energideklaration. Det gör du genom att kontakta en energiexpert och ge denna i uppdrag att upprätta en ny energideklaration genom att räkna om den befintliga deklarationen. Byggnaden får då en korrekt klassning.

Om berörd anses lidit ekonomisk skada på grund av felet har du möjlighet att skriftligen begära ersättning hos Kammarkollegiet. Kammarkollegiet prövar rätten till ersättning. Vid frågor kontakta Kammarkollegiet. Kontaktuppgifter till Kammarkollegiet hittar du under ”Relaterad information”.

Mer information om vad som har hänt

Boverket har upptäckt fel i beräkningsmodellen för energideklarationer. Det inträffade innebär att det finns byggnadsägare som har fått fel energiklassning i sin energideklaration.

Felet finns i vissa deklarationer som upprättades första halvåret 2019. Det är cirka 270 energideklarationer som har fått fel klassning. Det finns ytterligare cirka 1 800 energideklarationer som har fel i beräkningen, men rätt klassning. Alla berörda byggnadsägare har fått brev som förklarar hur de ska agera för att få rätt klassning. Även energiexperter, som på uppdrag av en byggnadsägare tar fram en energideklaration, har fått information via e-post. Totalt rör det sig om cirka 2 procent av de energideklarationer som togs fram under denna period som har ett beräkningsfel.

Hur upptäcktes det?

Felet uppstod när de ändrade reglerna för beräkning av en byggnads energianvändning infördes den 1 januari 2019. Boverket upptäckte vid kontrollberäkningar att det blev olika resultat i energideklarationerna. Boverket inledde då en kontroll för att se om det fanns något fel i beräkningsmodellen.

När upptäckte Boverket felen?

I april 2019 upptäckte Boverket att det fanns fel i energideklarationsregistret. Därefter inleddes felsökningsarbete och felet i beräkningsmodellen rättades upp den 3 juli 2019. Samtidigt inleddes ett arbete med att identifiera vilka som blivit berörda. Det var ett omfattande arbete och därför har vi först i december 2019 kunnat gå ut med information.

Hur länge har felen funnits?

De energideklarationer som innehåller fel har skapats under perioden 1 januari 2019 till 3 juli 2019. Det är inte alla energideklarationer under den här perioden som blivit felaktiga, utan ett begränsat antal.

Vad ska jag som byggnadsägare göra om energideklarationen är felaktig?

Om byggnaden har fått en felaktig klassning i energideklarationen har du som byggnadsägare fått information om detta via brev. Brevet innehåller en rekommendation att du bör kontakta en energiexpert och beräkna om energideklarationen med tidigare framtaget underlag, vilket leder till en ny energideklaration. Övriga som har beräkningsfel men rätt klassning behöver inte göra något. Även energiexperterna har informerats om det inträffade, via e-post.

Varför kan inte Boverket rätta felen?

Boverket är endast registerhållande myndighet och det är energiexperten som ska upprätta en energideklaration. Boverket får enligt bestämmelserna inte ändra något i en deklaration. Därför måste en energiexpert göra om beräkningen, så en ny energideklaration med rätt klassning skapas.

Går det att begära någon ersättning för det inträffade?

Du som byggnadsägaren kan begära ersättning från Kammarkollegiet som prövar om du är berättigad till ersättning.

Hur jobbar Boverket med att förhindra att fel ska inträffa igen?

Boverket arbetar ständigt med att förbättra våra kontrollsystem och rutiner. Felet som uppstod från 1 januari 2019 är åtgärdat. Det går aldrig att ge garantier mot framtida fel, men vi har vidtagit nödvändiga åtgärder för att minimera riskerna.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen