På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om intygsgivare

Styrelsen i bostadsrättsföreningen utser två intygsgivare som är behöriga att verka som intygsgivare.

Bostadsrättsföreningen står för kostnaden för intygsgivarnas arbete. Uppdraget som intygsgivare är personligt och utförs under skadeståndsansvar. Intygsgivarens bedömning är en viktig del av skyddssystemet för de som avser att köpa en bostadsrätt. En intygsgivare ska bedöma om förutsättningarna för registrering är uppfyllda. En förutsättning för registrering är att föreningen har minst tre lägenheter som är avsedda att upplåtas med bostadsrätt. Om föreningen har mer än ett hus, ska intygsgivaren bedöma om husen ligger så nära varandra att bostadsrättsinnehavarna kan ha en ändamålsenlig samverkan mellan sig i föreningen. En intygsgivare ska också kontrollera att de uppgifter som lämnas i den ekonomiska planen är riktiga. Ytterligare en bedömning intygsgivaren ska göra är om de beräkningar som gjorts i den ekonomiska planen är vederhäftiga och planen framstår som hållbar. Intygsgivaren bedömer också om de beräknade insatserna och avgifterna är på en sådan nivå att lägenheterna, med hänsyn till bostadsrättsmarknaden på orten, går att upplåta med bostadsrätt när de har färdigställs eller ombildas. Intygsgivaren ska även bedöma om föreningen har hållbarhet på längre sikt och inte är alltför ekonomisk känslig.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej