På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyckeltal

Granskad:

En ekonomisk plan eller kostnadskalkyl bör innehålla vissa nyckeltal. Nyckeltalen kan användas för att bedöma föreningens ekonomi. Syftet med nyckeltalen är att göra det enklare att jämföra olika projekt och att man ska kunna jämföra den ekonomiska planen och det verkliga utfallet.

I Boverkets allmänna råd BFS 2017:7 EKKO 1 anges det vilka nyckeltal som bör användas vid ekonomiska uppställningar i en ekonomisk plan eller kostnadskalkyl. Följande nyckeltal bör finnas

 • Anskaffningsvärde i kronor per kvadratmeter.
 • Insatser och upplåtelseavgifter i kronor per kvadratmeter upplåten lägenhetsarea.
 • Lån i kronor per kvadratmeter upplåten lägenhetsarea.
 • Årsavgift i kronor per kvadratmeter upplåten lägenhetsarea.
 • Enskild genomsnittlig förbrukningsavgift som debiteras separat utöver årsavgift, i kronor per kvadratmeter upplåten lägenhetsarea. (Med förbrukningsavgift avses exempelvis avgift för förbrukning av el, vatten och värme).
 • Driftskostnader per kvadratmeter upplåten lägenhetsarea plus per eventuell uthyrd lägenhetsarea.
 • Hyresintäkter per kvadratmeter uthyrd area.
 • Kassaflöde i kronor per kvadratmeter total lägenhetsarea.
 • Avsättning till underhållsfond plus avskrivningar per kvadratmeter bruttoarea total lägenhetsarea.

1 §
  En ekonomisk plan för en bostadsrättsförening enligt
3 kap. bostadsrättslagen (1991:614) ska innehålla följande uppgifter. Om uppgiften är preliminär ska detta anges.
   1. Bostadsrättsföreningens företagsnamn och organisationsnummer.
   2. Beskrivning av fastigheten.
   3. Tidpunkt för upplåtelse och inflyttning.
   4. Kostnad för föreningens fastighet.
   5. Kostnader för nödvändigt underhåll och nödvändig tillbyggnad, ombyggnad eller andra nödvändiga ändringsarbeten.
   6. Kostnader för andra åtgärder som har betydelse för föreningens verksamhet.
   7. Finansieringen av kostnader enligt 4-6
(finansieringsplan).
   8. Föreningens löpande kostnader och intäkter.
   9. Driftskostnader som bostadsrättshavarna ska svara för och som inte ingår i årsavgiften.

Planen ska dessutom innehålla en ekonomisk prognos och en känslighetsanalys. Förordning (2018:1812).

1 §
  En ekonomisk plan för en kooperativ hyresrättsförening enligt 4 kap. 2 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt ska innehålla följande uppgifter. Om uppgiften är preliminär ska detta anges.
   1. Den kooperativa hyresrättsföreningens företagsnamn och organisationsnummer.
   2. Beskrivning av fastigheten.
   3. Tidpunkt för upplåtelse och inflyttning.
   4. Kostnader för föreningens fastighet.
   5. Kostnader för nödvändigt underhåll och nödvändig tillbyggnad, ombyggnad eller andra nödvändiga ändringsarbeten.
   6. Kostnader för andra åtgärder som har betydelse för föreningens verksamhet.
   7. Finansieringen av kostnader enligt 4-6
(finansieringsplan).
   8. Föreningens löpande kostnader och intäkter.
   9. Driftskostnader som de kooperativa hyresgästerna ska svara för och som inte ingår i hyran.

Planen ska dessutom innehålla en ekonomisk prognos och en känslighetsanalys. Förordning (2018:1825).

2.15 Nyckeltal i ekonomisk plan och kostnadskalkyl 1 § bostadsrättsförordningen samt 1 § förordningen om kooperativ hyresrätt Allmänt råd Följande nyckeltal bör användas vid ekonomiska uppställningar i ekonomisk plan/kostnadskalkyl (se bilaga). Upplåten eller uthyrd lägenhetsarea omfattar boarea (BOA) och lokalarea (LOA).
 • 1.  Anskaffningsvärde kronor per kvadratmeter bruttoarea (BTA).
 • 2.  Insatser och upplåtelseavgifter kronor per kvadratmeter upplåten lägenhetsarea (BOA+LOA).
 • 3.  Lån kronor per kvadratmeter upplåten lägenhetsarea (BOA+LOA).
 • 4.  Årsavgift kronor per kvadratmeter upplåten lägenhetsarea (BOA+LOA).
 • 5.  Enskilds (hushåll/innehavare) genomsnittliga förbrukningsavgift som debiteras separat – utöver årsavgift enligt andelstal/insats – kronor per kvadratmeter upplåten lägenhetsarea (BOA+LOA).
 • 6.  Driftskostnader kronor per kvadratmeter upplåten lägenhetsarea + uthyrd lägenhetsarea (BOA+LOA).
 • 7.  Hyresintäkter per kvadratmeter uthyrd area (BOA + LOA).
 • 8.  Kassaflöde kronor per kvadratmeter total lägenhetsarea (BOA+LOA).
 • 9.  Avsättning till underhållsfond + avskrivningar per kvadratmeter bruttoarea total lägenhetsarea (BOA+LOA).
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen