På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyckeltal

En ekonomisk plan eller kostnadskalkyl bör innehålla vissa nyckeltal. Nyckeltalen kan användas för att bedöma föreningens ekonomi. Syftet med nyckeltalen är att göra det enklare att jämföra olika projekt och att man ska kunna jämföra den ekonomiska planen och det verkliga utfallet.

I Boverkets allmänna råd BFS 2017:7 EKKO 1 anges det vilka nyckeltal som bör användas vid ekonomiska uppställningar i en ekonomisk plan eller kostnadskalkyl. Följande nyckeltal bör finnas

  • Anskaffningsvärde i kronor per kvadratmeter.
  • Insatser och upplåtelseavgifter i kronor per kvadratmeter upplåten lägenhetsarea.
  • Lån i kronor per kvadratmeter upplåten lägenhetsarea.
  • Årsavgift i kronor per kvadratmeter upplåten lägenhetsarea.
  • Enskild genomsnittlig förbrukningsavgift som debiteras separat utöver årsavgift, i kronor per kvadratmeter upplåten lägenhetsarea. (Med förbrukningsavgift avses exempelvis avgift för förbrukning av el, vatten och värme).
  • Driftskostnader per kvadratmeter upplåten lägenhetsarea plus per eventuell uthyrd lägenhetsarea.
  • Hyresintäkter per kvadratmeter uthyrd area.
  • Kassaflöde i kronor per kvadratmeter total lägenhetsarea.
  • Avsättning till underhållsfond plus avskrivningar per kvadratmeter bruttoarea total lägenhetsarea.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej