Förhandsavtal

Ett förhandsavtal är ett avtal som tecknas mellan bostadsrättsköparen och bostadsrättsföreningen innan bostaden är klar för inflyttning. Bostadsrättsköparen blir genom avtalet skyldig att förvärva bostadsrätten och bostadsrättsföreningen blir skyldig att upplåta bostadsrätten till bostadsrättsköparen.

Tidpunkt för inflyttning

I förhandsavtalet bör tidpunkten för inflyttning anges med datum. En bostadsrättsköpare behöver få en tidpunkt för när han eller hon kan flytta in, eftersom den nuvarande bostaden kan behövas säljas samtidigt, eller en hyresrätt behöver sägas upp. Mäklarsamfundet har rekommenderat sina medlemmar att ange datum för inflyttning i förhandsavtalet.

Bostadsrättslag (1991:614) 5 kap 1 §

Hävning av förhandsavtal

Under vissa förutsättningar kan en bostadsrättsköpare häva förhandsavtalet och därigenom få tillbaka eventuellt förskott som betalats. Det finns tre förutsättningar som var och en för sig ger den som har tecknat ett förhandsavtal rätt att häva förhandsavtalet:

  • Lägenheten upplåts inte med bostadsrätt senast vid inflyttningen. (Det är först när upplåtelseavtal skrivs som upplåtelse sker.)
  • Föreningen har genom försummelse bidragit till att upplåtelsen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen. (Tidpunkt för upplåtelsen ska anges i förhandsavtalet).
  • De avgifter som ska betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än vad som angavs i förhandsavtalet, och förhandstecknaren säger därför upp avtalet inom tre månader från den dag då han eller hon fick kännedom om den högre avgiften.

Bostadsrättslag (1991:614) 5 kap 8 §

Förhandsavtalets giltighet

Ett förhandsavtal ska upprättas skriftligen och innehålla följande uppgifter:

  • Parternas namn.
  • Vilken lägenhet som ska upplåtas med bostadsrätt.
  • Beräknad tidpunkt för upplåtelsen.
  • Beräknad avgift för bostadsrätten.
  • Belopp på eventuellt förskott.

Uppgifter om de beräknade avgiften ska grundas på en kostnadskalkyl.

Om dessa samtliga förutsättningar inte är uppfyllda är förhandsavtalet inte giltigt.

Bostadsrättslag (1991:614) 5 kap 3-4 §§

Förskott

Ett förhandsavtal kan innebära att bostadsrättsköparen ska betala förskott till bostadsrättsföreningen. Föreningen får dock enbart ta emot förskott om tillstånd lämnas av Bolagsverket.

Bolagsverket lämnar tillstånd om det finns en upprättad kostnadskalkyl som är intygad av två intygsgivare och föreningen har ställt säkerhet för återbetalning av förskotten. Säkerheten ska bestå av bankgaranti eller annan likvärdig säkerhet.

Bostadsrättslag (1991:614) 5 kap 2, 5 §§

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej